Primusta! Nää jätkät on siis vähän fiuu ja klonk. Erinomaista, niin pitääkin olla. Jatkakaa, Les ja kumppanit, valitsemallanne "tiellä". Fiuu. Klonk.