Euroopan Unionin keskussäännöstökomitea on ylivoimaisella äänienemmistöllä hyväksynyt perustuslakiesityksen, jonka nojalla vanhasta qwerty-näppäimistöstä luovutaan ja siirrytään tuottamaan näppäimistöjä, joissa kirjaimet on sijoitettu aakkosjärjestykseen. Vanha qwerty-näppäimistö on todettu liian hitaaksi nykyisen yhteiskuntajärjestyksen vauhtiin.

Qwerty-näppäimistöhän markkinoitiin teollisen kirjoituskoneen tullessa markkinoille nopeimpana vaihtoehtona, mutta todellisuudessa kyseinen kirjainjärjestys valittiin juuri hitautensa ansiosta. Ensimmäisen teollisen kirjoituskoneen valmistaja oli törmännyt kiusalliseen ongelmaan, joka nopeasti kirjoitettaessa aiheutti koneen jumiutumista, ja tämän takia yleisimmät kirjaimet hajasijoitettiin mahdollisimman kauas toisistaan. Valmistaja myöhemmin perusteli omituista ratkaisuaan olemattomalla tieteellisellä tutkimuksella, joka myöhemmin kumottiin todeten, että lähestulkoon mikä tahansa sijoittelu olisi nopeampi kuin qwerty-näppäimistö.

Uuteen aakkosnäppäimistöön siirrytään kommission ehdotuksesta tämän vuoden lopussa, ja siirtymäajaksi on kaavailtu puoltatoista kuukautta. Eli siitä vain uusia näppäimistöjä hankkimaan ja pistämään nopeusennätykset uusiksi!