"Ydinvoima välttämätön ilmastopolitiikassa," otsikoi Lipponen sanaillessaan Hautalalle, joka on sanaillut Lipposelle. Sanailu on hip sekä pop.

Ja ydinjätteitä ei todella ole olemassa kun ne lakaistaan kallioisen sammalmaton alle. Eikä huomiota kiinnitetä vaikkapa siihen, että turvallisuuden mallimaassa - tuossa känniristeilyn määränpäässä - on juuri potkittu ydinvoimalan johtaja pihalle kun turvallisuus ei oikein ole sielläkään pysynyt hallussa.